چگونگی پرداخت

شما عزیزان می‌توانید پس از مشاوره با کارشناسان فروش در هایپر استخر
تمام یا بخشی از وجه محصول مورد نظر خود را، از طریق درگاه اینترنتی متعلق به وبسایت، پرداخت کنید.

مراحل تکمیل فرآیند خرید