انواع پکیج های تصفیه

فیلترها

پکیج زمینی دفنی استخر هایپرپول مدل PK8018B

قیمت اصلی 169,185,000تومان بود.قیمت فعلی 157,342,000تومان است.

پکیج زمینی دفنی استخر هایپرپول مدل PK8018A

قیمت اصلی 158,082,000تومان بود.قیمت فعلی 147,016,000تومان است.

پکیج تصفیه استخر اسپک مدل Badu Star 913/12

قیمت اصلی 152,300,000تومان بود.قیمت فعلی 141,639,000تومان است.

پکیج زمینی دفنی استخری هایپرپول مدل PK8017A

قیمت اصلی 126,243,000تومان بود.قیمت فعلی 117,406,000تومان است.

پکیج تصفیه استخر تمام اتوماتیک هایپرپول مدل PK8026B

قیمت اصلی 122,630,000تومان بود.قیمت فعلی 110,000,000تومان است.

پکیج زمینی دفنی استخری هایپرپول مدل PK8017C

قیمت اصلی 115,951,000تومان بود.قیمت فعلی 107,834,000تومان است.

پکیج زمینی دفنی استخری هایپرپول مدل PK8017B

قیمت اصلی 110,019,000تومان بود.قیمت فعلی 102,318,000تومان است.

پکیج تصفیه جکوزی روکار مگاپول مدل Basic 1.5HP

قیمت اصلی 99,800,000تومان بود.قیمت فعلی 91,816,000تومان است.

پکیج تصفیه استخر توکار مگاپول مدل Basic 1.5HP

قیمت اصلی 93,500,000تومان بود.قیمت فعلی 86,020,000تومان است.

پکیج تصفیه استخر تمام اتوماتیک هایپرپول مدل PK8028B

قیمت اصلی 89,942,000تومان بود.قیمت فعلی 83,646,000تومان است.

پکیج تصفیه استخر روکار مگاپول مدل Basic 2HP

قیمت اصلی 87,500,000تومان بود.قیمت فعلی 80,500,000تومان است.

پکیج تصفیه استخر تمام اتوماتیک هایپرپول مدل PK8028A

قیمت اصلی 85,176,000تومان بود.قیمت فعلی 79,214,000تومان است.

پکیج تصفیه استخر تمام اتوماتیک هایپرپول مدل PK8026A

قیمت اصلی 84,061,000تومان بود.قیمت فعلی 78,180,000تومان است.

پکیج تصفیه استخر روکار مگاپول مدل Basic 1.5HP

قیمت اصلی 77,900,000تومان بود.قیمت فعلی 71,668,000تومان است.

پکیج فیلتر شنی ایمکس مدل FSP650-4W

قیمت اصلی 62,111,000تومان بود.قیمت فعلی 51,552,000تومان است.