مبدل های حرارتی پوسته و لوله

فیلترها

مبدل حرارتی استخری Max Dapra مدل D-KWT-105

46,400,000تومان69,400,000تومان

مبدل حرارتی استخری Max Dapra مدل D-KWT-85

28,800,000تومان50,700,000تومان

مبدل حرارتی استخری بومن مدل FC100-5114-2

34,720,000تومان46,120,000تومان

مبدل حرارتی استخری بومن مدل EC120-5113-3

24,780,000تومان35,320,000تومان

مبدل حرارتی استخری Max Dapra مدل D-KWT-45

18,400,000تومان31,300,000تومان

مبدل حرارتی استخری بومن مدل EC100-5113-2

18,780,000تومان25,870,000تومان