مبدل های حرارتی پوسته و لوله

فیلترها

مبدل حرارتی استخری Max Dapra مدل D-KWT-105

55,700,000تومان83,300,000تومان

مبدل حرارتی استخری Max Dapra مدل D-KWT-85

34,600,000تومان60,900,000تومان

مبدل حرارتی استخری بومن مدل FC100-5114-2

34,720,000تومان46,120,000تومان

مبدل حرارتی پوسته و لوله هایپرپول مدل HE200

قیمت اصلی 42,109,000تومان بود.قیمت فعلی 39,161,000تومان است.

مبدل حرارتی استخری Max Dapra مدل D-KWT-45

22,100,000تومان37,600,000تومان

مبدل حرارتی استخری بومن مدل EC120-5113-3

24,780,000تومان35,320,000تومان

مبدل حرارتی پوسته و لوله کالمو مدل SHE 200

قیمت اصلی 34,500,000تومان بود.قیمت فعلی 31,050,000تومان است.

مبدل حرارتی پوسته و لوله استخر ایمکس مدل HE120

قیمت اصلی 36,520,000تومان بود.قیمت فعلی 30,312,000تومان است.