مبدل های حرارتی پوسته و لوله

فیلترها

مبدل حرارتی استخری Max Dapra مدل D-KWT-105

42,690,000تومان63,850,000تومان

مبدل حرارتی استخری Max Dapra مدل D-KWT-85

26,500,000تومان46,640,000تومان

مبدل حرارتی استخری بومن مدل FC100-5114-2

34,720,000تومان46,120,000تومان

مبدل حرارتی استخری بومن مدل EC120-5113-3

24,780,000تومان35,320,000تومان

مبدل حرارتی استخری Max Dapra مدل D-KWT-45

16,930,000تومان28,800,000تومان

مبدل حرارتی استخری بومن مدل EC100-5113-2

18,780,000تومان25,870,000تومان