پمپ های آبنما و جارو استخری

فیلترها
توان پمپ HP
  محدوده قیمت

   پمپ سانتریفیوژ بشقابی آکوا استرانگ مدل 2ECM25/160A

   قیمت اصلی 19,500,000تومان بود.قیمت فعلی 18,525,000تومان است.

   پمپ سانتریفیوژ بشقابی آکوا استرانگ مدل 2ECM160/160

   قیمت اصلی 15,700,000تومان بود.قیمت فعلی 14,915,000تومان است.

   پمپ سانتریفیوژ آکوا استرانگ مدل ESM-70

   قیمت اصلی 14,650,000تومان بود.قیمت فعلی 13,918,000تومان است.

   پمپ سانتریفیوژ آکوا استرانگ مدل ESM-60

   قیمت اصلی 12,590,000تومان بود.قیمت فعلی 11,961,000تومان است.

   پمپ سانتریفیوژ بشقابی آکوا استرانگ مدل ECM-170-1

   قیمت اصلی 11,450,000تومان بود.قیمت فعلی 10,878,000تومان است.

   پمپ آب سانتریفیوژ آکوا استرانگ مدل EJWM/15H

   قیمت اصلی 8,800,000تومان بود.قیمت فعلی 8,360,000تومان است.

   پمپ سانتریفیوژ بشقابی آکوا استرانگ مدل ECM-158

   قیمت اصلی 8,150,000تومان بود.قیمت فعلی 7,743,000تومان است.

   پمپ آب سانتریفیوژ آکوا استرانگ مدل EJWM/10H

   قیمت اصلی 7,390,000تومان بود.قیمت فعلی 7,021,000تومان است.

   پمپ سانتریفیوژ بشقابی آکوا استرانگ مدل ECM-130

   قیمت اصلی 5,270,000تومان بود.قیمت فعلی 5,007,000تومان است.