لوله و اتصالات

فیلترها

شیر پروانه‌ای گیربکسی UPVC هیدرو اند سیل

20,700,000تومان114,800,000تومان

شیر پروانه UPVC پیمتاش (PIMTAS)

3,370,000تومان74,003,000تومان

سه راهه 90 درجه چسبی UPVC پیمتاش

21,700تومان17,970,000تومان

صافی y رسوب‌گیر UPVC پیمتاش (Pimtas)

2,737,000تومان13,970,000تومان

شیر خودکار بین فلنچی UPVC پیمتاش (Pimtas)

1,840,000تومان12,938,000تومان

شیر پروانه‌ای UPVC هیدرو اند سیل

2,240,000تومان10,700,000تومان

سه راهه تبدیل چسبی UPVC پیمتاش

58,600تومان9,384,000تومان

شیر توپی مهره دار دو سر دنده پیمتاش

611,000تومان6,611,000تومان