لوله و اتصالات

فیلترها
محدوده قیمت

  شیر پروانه UPVC پیمتاش (PIMTAS)

  2,499,000تومان54,960,000تومان

  سه راهه 90 درجه چسبی UPVC پیمتاش

  16,100تومان12,903,000تومان

  صافی y رسوب‌گیر UPVC پیمتاش (Pimtas)

  1,368,500تومان10,183,000تومان

  سه راهه تبدیل چسبی UPVC پیمتاش

  43,400تومان6,970,000تومان

  کپ چسبی UPVC پیمتاش (PIMTAS)

  11,600تومان3,060,000تومان