لوله و اتصالات

فیلترها

شیر پروانه UPVC پیمتاش (PIMTAS)

2,499,000تومان54,960,000تومان

سه راهه 90 درجه چسبی UPVC پیمتاش

16,100تومان12,903,000تومان

صافی y رسوب‌گیر UPVC پیمتاش (Pimtas)

1,368,500تومان10,183,000تومان

سه راهه تبدیل چسبی UPVC پیمتاش

43,400تومان6,970,000تومان

شیر برقی بخار یونیدی (UniD) مدل US50

5,940,000تومان

شیر برقی آب یونیدی (UniD) مدل UW50

4,750,000تومان