تزریق ازن و لامپ UV

فیلترها

دستگاه UV فیلترا (Filtreau) مدل UV-C Ozone 120W Amalgam

قیمت اصلی 82,500,000تومان بود.قیمت فعلی 78,375,000تومان است.

ازن ژنراتور هایپرپول (Hyperpool) مدل DNA-20G

قیمت اصلی 71,228,000تومان بود.قیمت فعلی 65,530,000تومان است.

دستگاه UV فیلترا مدل UV-C Select 120W Amalgam

قیمت اصلی 66,700,000تومان بود.قیمت فعلی 63,365,000تومان است.

دستگاه UV فیلترا (Filtreau) مدل UV-C Ozone 80W

قیمت اصلی 58,700,000تومان بود.قیمت فعلی 55,765,000تومان است.

ازن ژنراتور هایپرپول (Hyperpool) مدل DNA-15G

قیمت اصلی 59,601,000تومان بود.قیمت فعلی 54,833,000تومان است.

دستگاه UV فیلترا مدل UV-C Copper ionizer 80W

قیمت اصلی 49,500,000تومان بود.قیمت فعلی 47,025,000تومان است.

دستگاه UV فیلترا مدل UV-C Copper ionizer 40W

قیمت اصلی 46,900,000تومان بود.قیمت فعلی 44,555,000تومان است.

دستگاه ضدعفونی UV ایمکس مدل NT-UV130F

قیمت اصلی 53,147,000تومان بود.قیمت فعلی 44,112,000تومان است.

ازن ژنراتور هایپرپول (Hyperpool) مدل DNA-10G

قیمت اصلی 46,768,000تومان بود.قیمت فعلی 43,027,000تومان است.